11. Hur hanterar OTTO EUs stränga krav på barnmat?

OTTO har ett eget kontrollprogram och följer EU/Livsmedelsverkets krav på barnmat.

12. Följer OTTO Livsmedelsverkets krav på barnmat?

Ja.

13. Hur arbetar OTTO med kvalitet & säkerhet?

Säkerhet är A och O för ett barnmatsföretag. OTTO säkerhets- och kvalitetssystem bygger på tre ben; leverantörers garantier och specifikationer och vårt eget aktiva analysprogram.

14. Vågar jag låta mitt barn dricka den?

Ja.

15. Finns det några allergena ämnen i OTTO välling & smoothie?

Mjölk (mjölkprotein och laktos) klassas som en allergen, vilket är en av huvudråvarorna i välling, samma gäller havre och gluten. Vi kan ännu inte garantera att OTTO välling är 100% glutenfri, men halterna är extremt låga – den svenska ekologiska havren som vi använder är ”naturligt glutenfri”. I smoothie ingår fruktråvaror som man kan vara allergisk mot.

16. Hur jobbar ni med miljöfrågor?

Vi har en miljöpolicy och arbetar kontinuerligt med att förbättra OTTOs footprint, bolagets påverkan på miljön. Ett viktigt bidrag till miljön är att OTTO tillverkar och använder ekologiska huvudråvaror, som skördats och tillverkats nära produktionsanläggningen. OTTO är en av ytterst få barnmatstillverkare med produktion enbart i Sverige, vilket borgar för korta transporter.

17. Är OTTO-vällingens förpackning återvinningsbar?

Ja.