37. Hur kommer OTTO förpackas?

OTTO är en färskvara och kommer därför förpackas utan aluminium-barriär, vilket är nödvändigt för konventionell barnmat/konserver med lång hållbarhet. Förpackningen är på 500 ml, valfri dosering, inkl skruvkork. Kartong: 14 x 500 ml.

38. Vilket material används i era förpackningar?

Pappkartong som kan återvinnas samt kork i bisfenolfri plast (polyeten).

45. Säljer ni bara välling – hur ser sortimentet ut?

Vår första produkt är färsk ekologisk drickfärdig välling i två varianter (6- och 12-månaders välling). Under våren 2014 lanserades mellanmål/smoothie och i steg 3 maträtter (2015).

46. Säljs OTTO bara i Stockholm?

Nej, vi finns i också i Uppsala, Göteborg och i Skåne. Se aktuell butikskarta.

47. Varför kan jag inte köpa den i alla matbutiker?

OTTO säljs med direkt hem- och butiksleverans, vilket gör att vi har kontroll på vår egen kylkedja som är kallare än normal grossistdistribution till butik. OTTO levererar till fler och fler utvalda butiker som delar våra värderingar och som satsar på kvalitet och ekologiska produkter. Sänd gärna ett mail till oss eller fråga i din butik så kan fler barn få äta färsk mat.

48. Hur ser OTTOs Barnmat på frågan kring tungmetaller i barnmat?

I våra labanalyser på färdig produkt ligger vi långt under EUs gränsvärden. Vi välkomnar givetvis nya hårdare krav specifikt för barnmat. Våra värden är ytterst låga, och framtagna utifrån erkända mätmetoder av externt ackrediterat lab. OTTOs välling är därför säker att använda.

Vi följer givetvis frågan om tungmetaller, som är ett generellt miljöproblem för all mat och som är särskilt viktig för barnmat. Ämnena är naturligt förekommande i jorden men är också spårbara i dricksvatten. Sedan 2011 har vi gjort löpande externa labanalyser på OTTOs välling och vi letar ständigt efter bästa tänkbara råvara, tex kommer vår ekologiska havre från Varaslätten med erkänt låga halter av kadmium.

OTTOs råvaror är ekologiska vilket har flera andra kvalitets- och miljömässiga fördelar; tex att fälten där havren odlats inte besprutats med bekämpningsmedel, motsvarande gäller vår ekologiska mjölk. Att bolaget är relativt litet och har startats från grunden med en tydlig produktions- och säkerhetsfilosofi gör att vi känner oss trygga med innehållet i slutprodukten.

Mats Lönne, vd & grundare, OTTOs Barnmat AB