34. Vad kostar OTTO välling och smoothie?

Ett introduktionserbjudande finns på "Beställ hem" för 299:- inkl hemleverans för 14 x 500 (1 per dag i 14 dagar). Gäller endast prenumeranter i Stockholm. Rekommenderat pris i butik per st för välling/smoothie: ca 24.90:-.

35. Hur lång är leveranstiden för OTTO välling?

OTTO färsk ekologisk välling tillverkas, kyls ned och transporteras sedan - to-sö jämna veckor - med biogasdrivna kylbilar, i en egen kylkedja, direkt ut till slutkund i Stockholm samt utvalda butiker i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skåne. Fler orter tillkommer löpande.

36. Var och när kan jag köpa vällingen?

Hemleverans i Stockholm med närförorter, se "Beställ hem" för aktuellt distributionsområde. Prenumerationstjänst utan bindningstid, med leverans var 14e dag (jämna veckor), samt i utvalda butiker i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skåne. Fler orter och butiker tillkommer löpande. Följ oss på Facebook för aktuella butiker eller se butikskarta.

37. Hur kommer OTTO förpackas?

OTTO är en färskvara och kommer därför förpackas utan aluminium-barriär, vilket är nödvändigt för konventionell barnmat/konserver med lång hållbarhet. Förpackningen är på 500 ml, valfri dosering, inkl skruvkork. Kartong: 14 x 500 ml.

38. Vilket material används i era förpackningar?

Pappkartong som kan återvinnas samt kork i bisfenolfri plast (polyeten).

39. Hur fungerar hemleveransen?

Leverans varannan vecka som följer en rutt- och tidplan beroende på var man bor i distributionsområdet, se "Beställ hem" på www.otto.se . Även de som bor utanför Stockholm är välkomna med en intresseanmälan, samma gäller nya butiker.

40. Vad kommer färsk ekologisk OTTO-välling kosta?

Pris och leveransvillkor finns på www.otto.se.

41. Är det lätt att säga upp ett avtal med OTTO AB, om jag inte längre vill ha den?

Ja, OTTO kommer inte ha bindningstid i sina leveransavtal med prenumeranter. Nöjda engagerade kunder är centralt för oss som jobbar med OTTO. Uppsägning eller frysning av leverans kan dock göras senast 1 vecka före nästa leverans, detta för att vi ska kunna planera tillverkning och utkörning.

42. Om jag inte vill ha en prenumeration, vad är alternativet?

Det går att frysa leveransveckor som prenumerant om man vi ha färre produkter, annars är alternativet styckevis köp i butik.

43. Hur mycket måste jag beställa per gång som prenumerant, finns det en minimigräns?

1 kartong (6- eller 12-månaders välling, eller smoothie från 8 mån); 18 x 500 ml.

44. Måste jag vara hemma vid hemleverans?

Ja, vi kan inte ställa en kartong utanför dörren som matkasseföretag, då det handlar om färsk barnmat. I övrigt är tjänsten lik matkasseföretag. Vi kör enligt fasta rutter och en ca-leveranstid meddelas alla kunder.

45. Säljer ni bara välling – hur ser sortimentet ut?

Vår första produkt är färsk ekologisk drickfärdig välling i två varianter (6- och 12-månaders välling). Under våren 2014 lanserades mellanmål/smoothie och i steg 3 maträtter (2015).

46. Säljs OTTO bara i Stockholm?

Nej, vi finns i också i Uppsala, Göteborg och i Skåne. Se aktuell butikskarta. Prenumerationstjänsten finns ännu bara i Stockholm.

47. Varför kan jag inte köpa den i alla matbutiker?

OTTO säljs med direkt hem- och butiksleverans, vilket gör att vi har kontroll på vår egen kylkedja som är kallare än normal grossistdistribution till butik. OTTO levererar till fler och fler utvalda butiker som delar våra värderingar och som satsar på kvalitet och ekologiska produkter. Sänd gärna ett mail till oss eller fråga i din butik så kan fler barn få äta färsk mat.

48. Hur ser OTTOs Barnmat på frågan kring tungmetaller i barnmat?

I våra labanalyser på färdig produkt ligger vi långt under EUs gränsvärden. Vi välkomnar givetvis nya hårdare krav specifikt för barnmat. Våra värden är ytterst låga, och framtagna utifrån erkända mätmetoder av externt ackrediterat lab. OTTOs välling är därför säker att använda.

Vi följer givetvis frågan om tungmetaller, som är ett generellt miljöproblem för all mat och som är särskilt viktig för barnmat. Ämnena är naturligt förekommande i jorden men är också spårbara i dricksvatten. Sedan 2011 har vi gjort löpande externa labanalyser på OTTOs välling och vi letar ständigt efter bästa tänkbara råvara, tex kommer vår ekologiska havre från Varaslätten med erkänt låga halter av kadmium.

OTTOs råvaror är ekologiska vilket har flera andra kvalitets- och miljömässiga fördelar; tex att fälten där havren odlats inte besprutats med bekämpningsmedel, motsvarande gäller vår ekologiska mjölk. Att bolaget är relativt litet och har startats från grunden med en tydlig produktions- och säkerhetsfilosofi gör att vi känner oss trygga med innehållet i slutprodukten.

Mats Lönne, vd & grundare, OTTOs Barnmat AB